Politics

Bagehots monster

Walter Bagehot var symbolet på Victoriatidens maskuline edruelighet, men plantet frøet for modernismens mest uedruelige pengepolitiske eksperiment. Bagehot: The Life and Times of the Greatest Victorian James Grant W. W. Norton, 2019 Hvis du har intellektuelle pretensjoner nok til å… Read More ›